Publieke prijsvraag

  • Flexibiliteit en ruimte voor het creatieve proces
  • Transparant en effectief
  • Bepalen van de prijs
  • Selectie
  • Samenstellen van de jury

D.    Nadelen van het instrument publieke prijsvraag

Het instrument publieke prijsvraag kent ook nadelen. Deze nadelen zijn verschillend van aard: sommige zijn politiek, andere juist economisch of juridisch. De belangrijkste nadelen worden hier toegelicht.

Geen garantie op succes

Bij een publieke prijsvraag is natuurlijk selectie op de inhoud mogelijk, maar het is lastig om als overheidsorganisatie directe invloed uit te oefenen op de inhoud van de inzendingen. Het idee van een prijsvraag is immers juist om de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk aan de burger en/of de markt te vragen. Met het oog op de gelijke behandeling van deelnemers is het bovendien vaak niet toegestaan om tussentijds aanwijzingen te geven. Het instrument publieke prijsvraag biedt dus geen garantie op succes: de resultaten kunnen tegenvallen. Tegelijkertijd is de overheidsorganisatie niet verplicht de winnaar(s) een subsidie of opdracht te verlenen. Zie ook: Juridische informatie.

Selecteren winnaar is lastig

Een belangrijk onderdeel van een prijsvraag is het selecteren van een winnaar. Maar dat kan knap lastig zijn! Overheidsorganisaties hopen met een prijsvraag namelijk vaak op uiteenlopende, creatieve inzendingen. Die ruimte voor het creatieve proces is een voordeel, maar het is ook moeilijk om een rangorde vast te stellen van projectvoorstellen die verschillen in grootte, discipline en ambities. Daarnaast kunnen sommige projecten moeilijk objectief worden beoordeeld, bijvoorbeeld als het gaat om het ontwerp voor een kunstwerk. Denk vooraf dus goed na over de selectiecriteria en de expertise die de jury nodig heeft. Zie hierover ook de juridische informatie en het stappenplan voor het gebruik van het instrument publieke prijsvraag.

Versnipperd juridisch kader

Er is niet één duidelijke set regels voor publieke prijsvragen. Het geldende recht hangt namelijk af van het juridische karakter van de prijsvraag. Dat kunnen subsidieregels zijn, of regels voor inkoop, of regels uit het contractenrecht (zie Juridische informatie). Het juridische kader met betrekking tot publieke prijsvragen is bovendien beperkt. Er moet dus nog veel zelf geregeld worden, ook om ingewikkelde conflicten achteraf te voorkomen. Gelukkig zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals het KOMPAS van Architectuur Lokaal voor ontwerpwedstrijden en ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor ontwikkelcompetities.