Publieke prijsvraag

  • Flexibiliteit en ruimte voor het creatieve proces
  • Transparant en effectief
  • Bepalen van de prijs
  • Selectie
  • Samenstellen van de jury

C.    Voordelen van het instrument publieke prijsvraag

Het instrument publieke prijsvraag heeft verschillende voordelen. Deze voordelen zijn verschillend van aard: sommige zijn politiek, andere juist economisch of juridisch. De belangrijkste voordelen worden hier toegelicht.

Ruimte voor het creatieve proces

Soms is onzeker hoe een maatschappelijk probleem (het best) kan worden opgelost. Dat zal in het bijzonder zo zijn als een innovatieve oplossing nodig is. Een publieke prijsvraag kan hier op verschillende manieren ruimte voor bieden. Zo kan een overheidsorganisatie een ideeënprijsvraag uitschrijven, die – als ware een marktonderzoek – gericht is op het verzamelen van verschillende oplossingen. De prijs is in die gevallen meestal een geldbedrag. Bij veelbelovende inzendingen kan de overheidsorganisatie er ook voor kiezen een subsidie of opdracht te verstrekken aan de winnaar(s).

Daarnaast is het ook mogelijk een prijsvraag in meerdere fasen te organiseren. Meestal zijn dat er twee: een haalbaarheidsfase en een ontwikkelfase. In de eerste fase dienen deelnemers een idee in, dat wordt getoetst op haalbaarheid. In de tweede fase werken de hoogst geëindigde deelnemers uit de eerste fase hun idee uit tot een nader ontwerp of prototype. Een groot voordeel van zo’n getrapte procedure is dat zorgvuldiger wordt omgegaan met de inspanningen van de deelnemers én van de organisatie.

Flexibele procedure

Publieke prijsvragen zijn er dus in allerlei soorten en maten: van experimentele ideeënprijsvraag tot gefaseerde ontwikkelcompetitie. Bovendien hoeft een prijsvraagprocedure niet per se te leiden tot het verlenen van een subsidie of opdracht, bijvoorbeeld als de inzendingen tegenvallen of te duur zijn. Zo biedt de prijsvraagprocedure binnen de juridische kaders veel flexibiliteit.

Transparant en effectief

Overheidsorganisaties hebben soms de neiging om niet in de openbaarheid, maar via bekende partijen en netwerken naar input te zoeken. Met een publieke prijsvraag kan juist contact worden gezocht met nieuwe partijen. Een prijsvraag is namelijk transparant: bekend is dat een vraagstuk speelt en dat oplossingen welkom zijn – en kunnen worden beloond. Die transparantie is op zichzelf al nastrevenswaardig, maar kan ook leiden tot betere resultaten. Als meer mensen op de hoogte zijn van een bepaalde vraag, kunnen betere oplossingen worden aangedragen. Bovendien kan een publieke prijsvraag de samenwerking met bedrijven, burgers en organisaties die misschien nog niet eerder in beeld waren, stimuleren. Zo draagt transparantie ook bij aan effectiviteit. Zie ook: Bestuurskundige informatie.