Publieke prijsvraag

  • Flexibiliteit en ruimte voor het creatieve proces
  • Transparant en effectief
  • Bepalen van de prijs
  • Selectie
  • Samenstellen van de jury

A.    Wat is het instrument: publieke prijsvraag?

Een publieke prijsvraag is een procedure waarmee een overheidsorganisatie een plan of ontwerp ontvangt of faciliteert. Dat plan of ontwerp wordt op basis van mededinging door een jury geselecteerd onder toekenning van prijzen. 

Een publieke prijsvraag heeft de volgende twee kenmerken:

  1. Er is sprake van een procedure waarin het beste antwoord op een door een overheidsorganisatie gestelde vraag wordt geselecteerd. Er kunnen ook meerdere antwoorden worden geselecteerd en de vraag kan ook afkomstig zijn van meerdere publieke en/of private organisaties samen (zie ook: Netwerksubsidie).
  2. De inzender van het beste antwoord ontvangt een prijs. Deze prijs varieert van een beker of titel tot een vervolgopdracht (aanbesteding) of financieringsbijdrage (subsidie) van de overheidsorganisatie. Algemene informatie over overheidsopdrachten en subsidies is daarom ook relevant voor het instrument publieke prijsvraag.