Revolverend fonds

  • Efficiëntie
  • Stimuleren van verdienmodellen
  • Ervaring en expertise
  • Imago
  • Zakelijkheid
  • Duur en complex

A.    Wat is het instrument: revolverend fonds?

Fondsen die worden opgericht door overheidsorganisaties bestaan in verschillende verschijningsvormen. Met de term ‘fonds’ wordt slechts aangeduid dat financiële middelen bijeengebracht zijn om een bepaald doel te realiseren. In deze routekaart gaan we ervan uit dat een revolverend fonds in ieder geval de volgende twee kenmerken heeft: 

  1. Een fonds is (in meer of mindere mate) revolverend. Dat betekent dat in ieder geval een deel van de gelden die worden weggezet weer terugvloeit in het fonds. Dat kan door leningen te verstrekken of te participeren (door het kopen van aandelen) in bedrijven. 
  2. Een fonds staat daarnaast op enige afstand van de overheidsorganisatie. Dat betekent niet dat er geen enkele invloed kan worden uitgeoefend door (organen van) overheidsorganisaties, maar wel dat deze invloed in ieder geval niet reikt tot het niveau van individuele investeringsbeslissingen. Deze afstand wordt o.a. gecreëerd door het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon, waar het fonds in onder wordt gebracht.


Een ‘fonds’ dat niet revolveert en/of niet is ondergebracht in een aparte rechtspersoon, wordt in deze routekaart niet aangemerkt als een revolverend fonds. Sommige stukken van dit onderdeel van de routekaart kunnen desalniettemin interessant zijn. Kijk ook eens naar de netwerksubsidie.