Revolverend fonds

  • Efficiëntie
  • Stimuleren van verdienmodellen
  • Ervaring en expertise
  • Imago
  • Zakelijkheid
  • Duur en complex

C.    Voordelen van het instrument revolverend fonds

Het instrument revolverend fonds kent verschillende voordelen. Deze voordelen zijn verschillend van aard: sommige zijn juridisch, andere juist politiek, economisch of psychologisch. De belangrijkste en meest genoemde redenen worden hier behandeld.

Efficiëntie

Een evident voordeel van het instrument revolverend fonds is zijn revolverendheid: geld dat terugkomt klinkt beter dan geld dat je in één keer kwijt bent. Het revolverend inzetten van publiek geld is efficiënt omdat één (publieke) euro meerdere malen kan worden ingezet. Overigens blijkt regelmatig dat het volledig laten revolveren van het fondskapitaal een uitdaging is. Doorgaans komt niet al het geld dat is uitgegeven naar de overheidsorganisatie terug, maar slechts een deel daarvan. Daarnaast kan het door lange terugverdientijden van gefinancierde projecten, even duren voordat ingezet kapitaal opnieuw kan worden gebruikt. Zolang deze mogelijke scenario’s vooraf worden erkend, hoeft dit niet problematisch te zijn. Nog steeds kan namelijk een deel van het geld meerdere keren worden ingezet. Klik hier voor de risico’s inzake revolverendheid. 

Stimuleren van verdienmodellen

Bij inzet van het instrument revolverend fonds worden aanvragers gestimuleerd om verdienmodellen te ontwikkelen voor hun activiteiten en bedrijfsvoering. Dit is met name een voordeel in sectoren waar de begunstigden voorheen bijdragen à fonds perdu ontvingen, bijvoorbeeld in de cultuur-, milieu- of welzijnssector, en dus minder de noodzaak hadden om eigen inkomsten te genereren. Overigens kunnen verdienmodellen worden gestimuleerd met verschillende instrumenten, bijvoorbeeld ook met een subsidieregeling op grond waarvan leningen kunnen worden verstrekt. Klik hier voor meer informatie over de netwerksubsidie.

Ervaring en expertise

Een revolverend fonds wordt vaak uitgevoerd door een fondsbeheerder. Deze beheerder heeft ervaring en expertise die vaak ontbreekt binnen overheidsorganisaties maar waardevol (of zelfs noodzakelijk) zijn voor de uitvoering. Je kan hierbij denken aan het beheren van een fonds, het selecteren van de beste business cases, het zijn van een goede gesprekspartner voor bedrijven, kennis van de markt en het verzekeren van een bepaalde mate van revolverendheid. Door het uitbesteden van deze taak aan een fondsbeheerder wordt dit gebrek opgelost. Klik hier voor meer informatie over het aanbesteden van het fondsbeheer. 

Imago

Een vaak genoemd voordeel van het instrument revolverend fonds is diens imago: de bedrijven die financiering nodig hebben, doen liever zaken met een fonds dan met de overheid vanwege twee redenen: 
1.    Een fondsbeheerder vormt een betere gesprekspartner dan de overheidsmedewerker (wat te maken kan hebben met expertise). 
2.    Ook heerst het beeld dat een fonds op afstand betrouwbaarder is. Daarmee wordt bedoeld dat er minder (onvoorspelbare) wisselingen zijn in het beleid en de voorwaarden voor financiering en dat bedrijven hier dus meer op kunnen rekenen. Hoewel het beleid en de regels even vaak bij een fonds als bij een subsidieregeling veranderd zouden kunnen worden, kan het zo zijn dat dit in de praktijk niet gebeurt door het ‘gevoel van afstand’ binnen de overheidsorganisatie waarbij frequente inmenging onwenselijk wordt geacht.