Matchfunding

  • Versterkte relatie overheid burger
  • Bevorderen doe-democratie / participatiesamenleving
  • Inzicht voor de crowd
  • Eenvoudig
  • Geen garantie op succes door draagvlak
  • Ongelijkheid op individueel niveau
  • Ongelijkheid op buurtniveau

B.   Wanneer wordt het instrument matchfunding gebruikt?

Het instrument matchfundingwordt in de praktijk om verschillende redenen gebruikt. Deze redenen zijn verschillend van aard: sommige zijn juridisch, andere juist politiek, economisch of psychologisch. De belangrijkste en meest genoemde redenen worden hier behandeld.

Gedeeltelijke financiering

Crowdfundingprojecten hebben een bepaald bedrag nodig voor de uitvoering, dat op verschillende manieren kan worden binnengehaald. Door het gebruik van crowdfunding wordt een deel van dat bedrag binnengehaald bij anderen dan overheidsinstellingen. Doordat op die manier een deel van het bedrag al is binnengehaald door de initiatiefnemer, is er sprake van een beperkte bijdrage uit publieke middelen. Het is dus vaak goedkoper voor overheidsinstellingen om projecten op deze wijze (mede) te financieren dan middels klassieke subsidies. Zo kan eventueel ook aan meer initiatieven een kleine(re) financiële bijdrage worden geleverd.

Maatschappelijk draagvlak

Bij het instrument matchfunding is de overheidsorganisatie slechts één van de (vele) “investeerders” of financiers. De overheidsorganisatiekan via een crowdfundingsactie vaststellen welke projecten voor de burger belangrijk zijn en waar de burgers zelf bereid zijn te investeren. Met deze informatie kan de overheidsorganisatie het maatschappelijk draagvlak voor projecten enigszins kwantificeren.

Ondersteuning van burgerparticipatie

Met het inzetten van het instrument matchfunding, stimuleert de overheidsorganisatieactieve burgers in het opzetten (en deels zelf financieren) van maatschappelijke projecten. Dat heeft niet alleen financiële voordelen: gebruik kan worden gemaakt van de inzet, knowhow en netwerken van deze particulieren. Het instrument past goed bij het streven naar een ‘doe-democratie’: burgers en professionals worden betrokken bij en krijgen verantwoordelijkheden in het uitvoeren van publieke taken.