Hetti van Hamersveld

Story matchfunding
 

Binnen verschillende overheidsinstanties wordt al gebruik gemaakt van het financieringsinstrument matchfunding. Zo is Hetti van Hamersveld vanuit de provincie Zuid-Holland betrokken bij groene initiatieven vanuit de regio. “Het leuke aan matchfunding is dat je lokale initiatieven kan steunen door in te zetten op de betrokkenheid van bewoners uit de regio”, vertelt Hetti. Dit instrument is volgens Hetti zeer geschikt voor kleine projecten zoals sociale, duurzame en groene initiatieven, maar kan ook gebruikt worden in andere beleidsterreinen, zoals leefbaarheid. Een uitstekend voorbeeld van een duurzaam initiatief is te zien in het filmpje over stichting Bijkerij in Leiden. Hierin laten Marcel Betgen en Peter van Proosdij zien hoe door middel van matchfunding een buurt een lokaal en kleinschalig initiatief kan steunen.


De reden dat matchfunding zo geschikt is voor sociale en duurzame initiatieven, is omdat men er snel en efficiënt op in kan spelen. In tegenstelling tot andere financiële instrumenten kan een matchfunding project relatief snel van de grond komen. Ook past matchfunding bij de huidige tijdsgeest, mede omdat initiatieven veelal online ontstaan en door middel van sociale media naamsbekendheid verwerven. Om lokale projecten snel en dynamisch te kunnen faciliteren, raadt mevrouw van Hamersveld wel aan om samen te werken met een externe partner.
 
De provincie Zuid-Holland werkt daarom samen met stichting ‘voor je buurt’; de provincie bepaalt de kaders en de stichting toetst of de ingediende projecten binnen deze kaders vallen. “Wel is het belangrijk om goede afspraken te maken met de externe partner over de provisie en de taakverdeling”, aldus mevrouw van Hamersveld. “Daarnaast zou ik andere beleidsmakers aanraden duidelijk voor ogen te hebben welk beleidsdoel je wilt bereiken, maar de uitvoering niet te veel dicht te timmeren. Mijn ervaring is dat een belangrijke succesfactor van het instrument is om mensen te vertrouwen en er niet te dicht op te zitten.” 

Het uitvoeren van een matchfunding project heeft vooral een sociaal aspect, waarbij het belangrijk is om een duurzaam netwerk op te bouwen. Mede vanwege het lokale en sociale aspect, denkt mevrouw van Hamersveld dat ook gemeenten matchfunding als financieel instrument goed zouden kunnen inzetten om lokale initiatieven te stimuleren. Al met al is matchfunding een zeer nuttig instrument als men kleine en lokale initiatieven van de grond wilt tillen. Voor grotere projecten die meer financiering behoeven is een ander financieel instrument geschikter, aldus Hetti. De kans is kleiner dat bij grotere projecten een evenredig draagvlak op lokaal niveau kan worden gecreëerd, omdat men zich volgens Hetti wellicht minder verbonden zal voelen bij het project. 

Bekijk hier hoe VoorjeBuurt werkt. 

Meer ervaringen