Matchfunding

  • Versterkte relatie overheid burger
  • Bevorderen doe-democratie / participatiesamenleving
  • Inzicht voor de crowd
  • Eenvoudig
  • Geen garantie op succes door draagvlak
  • Ongelijkheid op individueel niveau
  • Ongelijkheid op buurtniveau

G.    Juridische informatie

Matchfunding en subsidie

Om erachter te komen welke regels van toepassing zijn bij het gebruik van het instrument matchfunding, moet worden bepaald of de bijdragen aan de initiatiefnemer kwalificeren als een subsidie in de zin van de Awb. Gekeken wordt dan naar de subsidiedefinitie die wordt gegeven in artikel 4:21, lid 1, Awb: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Voor matchfundingsbijdragen is vooral van belang of de bijdrage door een bestuursorgaan wordt verstrekt, in het bijzonder als er wordt samengewerkt met een crowdfundingsplatform. De andere onderdelen van de definitie komen daarom op deze plaats niet aan de orde.