Louise Verboeket blogt over gemeentelijke aanbesteding kinderopvang

Persbericht 17 juni 2024
Header image Louise Verboeket blogt over gemeentelijke aanbesteding kinderopvang

In een recente blog op Burger & Overheid bespreekt Louise Verboeket een uitspraak van de Rechtbank Limburg over de aanbesteding van kinderopvangdiensten in de gemeente Roerdalen.

In de uitspraak oordeelde de voorzieningenrechter dat de aanbestedingsprocedure niet geldig was vanwege onduidelijke gunningscriteria en een onvoldoende gemotiveerde gunningsbeslissing. Verder oordeelde de voorzieningenrechter dat de gemeente ten onrechte had aangevoerd dat er geen sprake was van een aanbestedingsprocedure. Het gevolg van deze uitspraak is dat de kinderopvangdiensten opnieuw moeten worden aanbesteed. Louise grijpt de uitspraak aan om het rechtskarakter van de aanbestedingsprocedure, fatale termijnoverschrijding bij aanbestedingen en de eisen aan de motivering voor het aanwijzen van de winnaar te bespreken.

Wil je meer weten over deze uitspraak, dan is de blog getiteld ‘Eerlijk (ver)delen? Gemeentelijke aanbesteding van kinderopvang moet over’ te lezen via onderstaande link.

Blog op Burger & Overheid