Over ons

 

Voor wie is deze website bedoeld?

In de publieke financiering van maatschappelijke projecten is er een vernieuwingstrend gaande. Overheden willen maatschappelijke vraagstukken meer dan voorheen oppakken in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren. Vaak ook door deze(mede) te financieren. Bent u als overheidsorganisatie op zoek naar een financieringsinstrument voor uw netwerk? Vraagt u zich af welk instrument het beste past bij de financieringsvraag die u heeft binnen uw maatschappelijke project, programma of opgave? Welke voordelen levert het bijvoorbeeld op om te werken met een revolverend fonds? Hoe richt ik een prijsvraag in? Kan ik ook netwerken subsidiëren? En kan ik met crowdfunding private cofinanciering van projecten realiseren? Met dit soort vragen kan de keuzetool, die werkt als een soort kieswijzer, u helpen en meer informatie verschaffen over de verschillende instrumenten.

De verschillende instrumenten worden vanuit de juridische, bestuurskundige en financieel-economische disciplines geanalyseerd. Daarbij worden zowel praktische als juridische handvatten geboden aan beleidsmakers bij overheden die met deze instrumenten aan de slag willen gaan.

Elk financieringsinstrument is in juridische zin ofwel een subsidie, ofwel een opdracht. Dit geldt ook voor leningen, garanties en deelnemingen. Meer informatie hierover vindt u onder de verschillende instrumenten.

Op 30 november 2018 is deze website gelanceerd op de Haagse campus van de Universiteit Leiden o.l.v. gastheer Job Cohen. Hieronder ziet u een kort filmpje van deze dag.