Door wie is deze website ontwikkeld?

Het onderzoek naar publieke financiering van maatschappelijke projecten is een samenwerking tussen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de Universiteit Leiden. Bij het onderzoek zijn ook andere overheden en kennisinstellingen betrokken, waaronder de Universiteit van Amsterdam, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de gemeente Rotterdam, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.

De Universiteit Leiden doet in dit verband ook een promotieonderzoek naar vormen van publieke financiering van maatschappelijke projecten.


De schrijvers en adviseurs die aan deze keuzetool hebben meegewerkt:
 
Universiteit Leiden

 • prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden
 • mr. C.P.M.Th. (Catheel) Pino
 • mr. E.M.M.A. (Esmée) Driessen
 • mevr. D.K. (Demy) Jongkind, LL.B.
 • mevr. E.S. (Eline) van Slijpe, LL.B.
   

Universiteit van Amsterdam

 • prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink


Universiteit Maastricht

 • mr. L.W. (Louise) Verboeket


Radboud Universiteit

 • dr. J.A.M. (Johan) de Kruijf


Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

 • prof.dr. M.A. (Martijn) van der Steen
 • drs. J. (Jorren) Scherpenisse