Over ons

Financieren in Netwerken

In de publieke financiering van maatschappelijke projecten is er een vernieuwingstrend gaande. Overheden willen maatschappelijke vraagstukken meer dan voorheen oppakken in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren.

Promotieonderzoek

De Universiteit Leiden doet een promotieonderzoek naar vormen van publieke financiering van maatschappelijke projecten. Daarin wordt onder meer een methodiek voor bestuursorganen ontwikkeld, die bijdraagt aan een optimale, transparante, efficiënte en rechtmatige inzet van (financiële) instrumenten die passen bij het werken vanuit een netwerk.

Financiering

Het onderzoek is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en wordt gefinancierd door de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij het onderzoek wordt samengewerkt met verschillende overheden en kennisinstellingen. Naast de genoemde provincies gaat het onder meer om de gemeente Rotterdam, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.

De schrijvers en adviseurs die aan deze keuzetool hebben meegewerkt:

Universiteit Leiden

  • prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden
  • mr. C.P.M.Th. (Catheel) Pino
  • mr. E.M.M.A. (Esmée) Driessen
  • mevr. D.K. (Demy) Jongkind, LL.B.
  • mevr. E.S. (Eline) van Slijpe, LL.B.

 

Universiteit Maastricht

  • prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink (gaat binnenkort naar de UvA)
  • mr. L.W. (Louise) Verboeket

 

Radboud Universiteit

  • dr. J.A.M. (Johan) de Kruijf

 

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

  • prof.dr. M.A. (Martijn) van der Steen

  • drs. J. (Jorren) Scherpenisse